Zelfportretten

Zelfportretten

Willem Adriaan heeft aan ieder van zijn kinderen een zelfportret geschonken. Mijn grootvader Kees was de oudste zoon in het gezin. Op het portret dat hij kreeg, gemaakt in 1945, heeft hij zichzelf als schilder neergezet met het palet in de hand.
Het zou kunnen dat het idee voor de serie zelfportretten vlak na de oorlog is ontstaan en dat hij het eerste schilderij aan zijn oudste zoon heeft gegeven. Ik heb inmiddels vijf portretten gezien en dat uit 1945 is tot nog toe het oudste werk. De andere schilderijen dateren van 1952, 1953, 1955 en 1964.

Wat zou het bijzonder zijn als alle elf de zelfportretten weer te voorschijn komen en de serie compleet is te tonen!

Zelfportret (1945)

Zelfportret (1945)